سرور DHCP در کریو کنترل

automatic-kerio-configration

کریو با سرور DHCP آدرس های IP دوره ای به کاربران می دهد کریو کنترل شامل یک سرور DHCP است. سرور کریو خرید شده به مشتریان آدرس های IP ای در طول یک دوره زمانی از پیش تعیین شده اختصاص می دهد (زمان اجاره). اگر یک آدرس IP نگه داشته شود، مشتری باید قبل از پایان اجارهRead More

حفاظت از VPN کریو با غیر فعال سازی IPv6

ipv6-vpn

IPv6 چیست؟ IPv6 اصطلاحی است که برای  Internet Protocol Version 6 به کار می رود. این پروتکل طراحی شده است تا جایگزین IPv4 یعنی پروتکل کنونی اینترنت شود (IP).   پروتکل اینترنت چیست؟ برای استفاده از اینترنت، کامپیوترها و دیگر دستگاه های متصل نیاز به داشتن آدرس IP دارند، که فرستنده و دریافت کننده راRead More